Jazyk

SK
Plasty

Plasty (barviva, přísady, pryskyřice)

Aplikace polymerů ve všech oblastech života se mění: Výroba automobilů, stavebnictví, obalový průmysl, strojírenství a elektrotechnika – a nikoliv v nejmenší míře v lékařství. Polymery vykonávají jedinečnou práci jako náhrada těžko zpracovatelných odlitých součástí, jako lepidla, barviva, odlévací pryskyřice a ochranné povlaky. Díky novým možnostem spojení a optimalizace vlastností materiálů obor polymerů trvale odpovídá nemodernějším požadavkům. Patří sem také speciální chemické látky, které se používají při řešení problémů v případě složitých úloh ve všech oblastech zpracování plastů.