Jazyk

SK
Maziva

Deaktivátory kovů

Deaktivátory kovů jsou zvláštní formou inhibitorů koroze. Vytvářejí pasivační ochranný povlak zejména na neželezných kovech. Účinek je založen na vytváření povlaků na plochách. Aktivátory vytvoří pasivační ochranný povlak, který brání přechodu katalyticky působících iontů mědi v oleji a oxidačnímu napadení měděného povrchu kyslíkem a/nebo produkty stárnutí oleje. Výrobky jsou rozpustné ve vodě a oleji. K dispozici jsou v kapalné nebo pevné formě.

  • RICKO-KOR-CU Deaktivátory kovů, inhibitory pro měď a mosaz