Jazyk

SK

Lepidla / lepidla splňující požadavky na toxicitu kouřových plynů (FST)

V letadlech existují podle účelu použití různé požadavky na lepidla. Přednostně se používají 2složková epoxidová lepidla, ojediněle se používají i 1složková epoxidová lepidla a produkty na bázi polyuretanu.

1složková epoxidová lepidla
Vlastnosti

 • Vytvrzování za tepla
 • Expandující
 • Vyplňování větších spár („Gap Filling / Shimming“ – vyplňování mezer, podkládání)
 • Mechanické spojování voštinových konstrukcí („Core Splicing“)

Produkt

 • Araldite 204

2složková epoxidová lepidla
Vlastnosti

 • Konstrukční lepení
 • Vytvrzování za studena i za tepla
 • Odolná vůči vysokým teplotám
 • Odolná vůči chemikáliím

Produkty

 • Araldite 420 A/B
 • Araldite AW 134 / HY991
 • Araldite 2011
 • Araldite 2013
 • Araldite 2015

2složková epoxidová lepidla s požárními vlastnostmi FST
Vlastnosti

 • Konstrukční lepení
 • Vytvrzování za studena i za tepla
 • Odolná vůči vysokým teplotám
 • Vhodná k lepení v kabině letadla
 • Splňující požadavky na FST při požáru

Produkty

 • Epibond 8000 FR
 • Araldite 1570 FST

2složková polyuretanová lepidla
Vlastnosti

 • Lepení vysokoteplotních termoplastů a kovů
 • Samozhášecí

Produkty

 • Uralane 5774 A/C
 • Uralane 5772 A/C