Jazyk

SK

Kolejová vozidla

Na trhu železničních vozidel se zvyšují požadavky na opravy i na provozní a ekologická řešení. Podobně začíná i vzhled železničních vozidel hrát stále důležitější roli. Podporujeme naše zákazníky při realizaci konstrukčních požadavků, používání lehkých materiálů a dodržování bezpečnostních standardů, které mají při konstrukci železničních vozidel vysokou prioritu. S námi najdete produkty, které zjednodušují proces aplikace a mj. nabízejí vyšší stabilitu pásu lepidla a trvanlivost lepených spojů a umožňují krátké doby výměny a snadnou demontáž a montáž oken.

Požární ochrana podle normy DIN EN 45545-2:2013-08 pro železniční aplikace
Technické požadavky normy DIN EN 45545-2:2013-08, která vznikla z normy DIN CEN/TS 45545-2:2009-07 a byla implementována do národní legislativy v březnu 2013, stanovuje požadavky na chování materiálů a komponentů při požáru. Aby byly plastové materiály způsobilé pro určité třídy konstrukce a použití železničních vozidel, stanovuje norma na základě různých souborů požadavků (R - requirement) zkušební metody pro určování úrovní rizika (HL – hazard levels). Nejvyšší úrovni rizika odpovídá HL 3.

Rádi vás budeme informovat o našich certifikovaných licích hmotách a lepidlech podle normy EN 45545-2.

Schienenfahrzeug