Jazyk

SK

Letectví

V oboru mobility klade letectví a kosmonautika v mnoha oblastech nejvyšší požadavky na technické produkty, materiály a dodavatele. V žádném jiném oboru nepanuje větší tlak na minimalizaci hmotnosti. Proto zde hrají velkou roli kompozitní komponenty vyztužené karbonovými vlákny.

Při lepení karbonových kompozitních materiálů k jiným lehkým konstrukčním materiálům, jako je hliník nebo titan, musí být zajištěno přilnutí k různým materiálům a musí se brát v úvahu specifické vlastnosti materiálů (např. rozdílná tepelná roztažnost).

Tyto vlastnosti se dále kombinují s vysokými požárními nároky v letectví. To znamená, že materiály v kabině musí splňovat přísné požadavky s ohledem na hořlavost, hustotu kouřových plynů a toxicitu kouřových plynů (FST - požadavek na toxicitu kouřových plynů podle FAR 25.853 případně ABD 0031).

Společnost Bodo Möller Chemie nabízí materiály vyztužené karbonovými vlákny, pryskyřičné systémy, hmoty pro vyplňování jader a vyztužování hran sendvičových konstrukcí a lepidla se schválením pro letectví. Tyto materiály částečně splňují výše uvedené požadavky na toxicitu kouřových plynů.

Jakožto dodavatelská společnost v oblasti letectví máme zavedené vysoké kvalitativní standardy a jsme vlastníky certifikace podle DIN ISO EN 9001, DIN EN ISO 14001 a EN 9120 pro obor letectví.