Jazyk

SK

Automobilový průmysl a doprava

Pro konstrukci a výrobu v automobilovém a dopravním průmyslu byly vždy důležitými kritérii komfort, bezpečnost, kvalita a spolehlivost. Nyní se přidávají nové faktory jako nízká spotřeba a nízké emise, které hrají stále významnější roli v dosahování konkurenčních výhod na rychle se rozvíjejícím automobilovém trhu.

U nás najdete vysoce kvalitní výrobky, jakož i nákladově efektivní a inovativní řešení vyhovující vašim potřebám v oblasti interiéru, karoserie a hnacího ústrojí: polyuretany, elastomery, povlaky, tekutiny, lepidla či výrobky pro tlumení hluku. Kromě toho naši technici podporují vaše výzkumné a vývojové procesy s našimi znalostmi z výroby a dodavatelského řetězce.
Naše výrobky jsou vhodné pro následující použití:

  • Těsnění
  • Lepení (strukturální)
  • Snížení komplexnosti součástí díky částečné integraci
  • Zvýšená pevnost při nižší hmotnosti
  • Používání lehkých materiálů
  • Strukturální pěny pro vytváření dutin a zlepšení akustických vlastností a chování při havárii