Jazyk

SK

Zakapávací pryskyřice

Zakapávání pryskyřicemi umožňuje uzavírat a utěsňovat dutiny a mezery mezi vinutími vodičů. Fixace vodičů kolem vinutí zaručuje lepší izolaci a minimalizuje vibrace. Tato procedura rovněž zvyšuje tepelnou vodivost, poskytuje lepší ochranu proti vnějším (okolním) vlivům a vytváří spojovací účinek při laminování.

Kritéria pro vysoce kvalitní zakapávání:

  • Úplné proniknutí pryskyřice do existujících mezer
  • Žádné bubliny ve hmotě vinutí
  • Vytváří spojení při laminování
  • Žádné zbytky pryskyřice na dřících a plechách


2složková zakapávací pryskyřice na bázi epoxidové pryskyřice, tvrdnoucí při zvýšené teplotě

  • Kapalný 2složkový zakapávací pryskyřicový systém, neobsahující rozpouštědla a DDM
  • Impregnace a mechanické zpevnění namáhaných vinutí elektromotorů pro nízké jmenovité výkony od 500 W do několika kW
  • Malé rotory a statory
  • Homogenní, silně adhezní, vysoce kvalitní mechanická a elektrická impregnace vinutí s vynikající tepelnou zatěžovací kapacitou