Jazyk

SK

Licí pryskyřice pro výrobu izolátorů

2složková epoxidová pryskyřice
Epoxidové pryskyřice pro výrobu izolátorů jsou velmi silně plněné minerály, což vede k vysoké viskozitě (viskózní tečení). Na základě této skutečnosti se licí pryskyřice zpracovávají přednostně ve vakuu nebo procesem tlakové želatinace. Podstatnou výhodou procesu tlakové želatinace je, že vyrovnává chemické smršťování objemu, k němuž dochází během vytvrzování.

Práce se provádí při vyšších teplotách, aby se dosáhlo požadovaných charakteristik tečení. Je zapotřebí vysoký obsah plnicího materiálu, aby se součinitel tepelné roztažnosti formovacího materiálu dostal co možná nejblíže k součiniteli tepelné roztažnosti kovu. Licí pryskyřice lze v podstatě rozdělit do tří skupin:

  • Cykloalifatické epoxidové pryskyřice – UV stabilní a samoobnovující při elektrickém přeskoku
  • Epoxidové pryskyřice na bázi bisfenolu A – standardní
  • Epoxidové pryskyřice modifikované silnými rázy – potlačené šíření prasklin

Klíčový sektor náročných elektronických aplikací:

  • Generátory a motory
  • Měniče vysokého napětí
  • Izolátory a zásuvky
  • Suché rozvaděčové transformátory
  • Řídicí systémy