Jazyk

SK

Impregnační pryskyřice pro indukční vinutí (např. generátory, motory, indukčnosti)

  • 1složková a 2složková epoxidová pryskyřice pro impregnaci ponorem
  • Impregnační pryskyřice pro impregnaci ponorem
  • Impregnační pryskyřice pro lití
Naše licí a impregnační pryskyřice se vytvrzují bez uvolňování těkavých látek a vytvářejí konečné produkty s extrémně nízkou mírou smršťování a vynikajícími elektrickými a mechanickými vlastnostmi. Jsou proto nanejvýš vhodné pro impregnaci vysokonapěťových vinutí. V zásadě rozlišujeme impregnační pryskyřice, které vyžadují impregnaci ponorem, a proto potřebují vysokou skladovací stabilitu ponořovací lázně, a impregnační pryskyřice, které se zpracovávají klasickým atmosférickým nebo vakuovým litím.