Jazyk

SK

2složková polyuretanová licí pryskyřice / PUR licí pryskyřice, tvrdnoucí při pokojové teplotě

Polyoly se vytvrzují izokyanátem (např. MDI nebo HDI). Reakce začíná přímo při promíchání těchto složek. Teplo vznikající z reakce je proto mírné, což umožňuje také větší objemy lití. Polyuretan se používá především kvůli své nízké ceně.

Vlhkost reaguje s izokyanátem a vytváří CO2, který není žádoucí pro plné lití. Máme proto pryskyřicové složky, které obsahují jímače vlhkosti a eliminují citlivost licí pryskyřice vůči vlhkosti.

V závislosti na požadovaných vlastnostech odlitků jsou k dispozici pryskyřice s následujícími vlastnostmi:

 • Nízká viskozita a snadné zpracování
 • Dobrá tepelná vodivost
 • Nízká tvorba tepla a míra smršťování
 • Možnost jednoduché úpravy reaktivity
 • Doba želatinace k dispozici od 2 do 90 minut
 • Též s možností zpracování při nízkých teplotách
 • Ohebnost i při nízkých teplotách
 • Vhodné pro součásti citlivé na tlak
 • Dobrá odolnost proti praskání i při tepelných cyklech
 • Lití velkých součástí
 • Chemická odolnost
 • Dobrá adheze
 • Nízké náklady
 • Různé viskozity s vynikající tekutostí
 • Vysoký stupeň plnění s vynikajícím zpracováním
 • Schválení UL 94 V0