Jazyk

SK

2složková epoxidová pryskyřice, tvrdnoucí při pokojové teplotě

Epoxidová pryskyřice tvrdnoucí při pokojové teplotě je vytvrzována aminem. Pro plněnou epoxidovou pryskyřici jsou k dispozici tepelně vodivé, zhášecí licí pryskyřice (UL94 V0). Plněné epoxidové pryskyřice jsou při větších objemech lití preferovány před pryskyřicemi neplněnými, protože z reakce s plnicími materiály nevzniká tolik tepla. Stejně tak se s plněnou epoxidovou pryskyřicí dosahují nižší součinitele tepelné roztažnosti.

Výhoda neplněné epoxidové pryskyřice spočívá v zásadě v lepší tekutosti a jednoduchosti zpracování. Plněné licí pryskyřice je nutno před zpracováním rozmíchat a případně zahřát, aby se dosáhlo nezbytných charakteristik tečení, což ale pro neplněné epoxidové pryskyřice neplatí.

Nabízíme

 • Plněné epoxidové pryskyřice se schválením UL 94 V0
 • Neplněné průhledné epoxidové pryskyřice


V závislosti na požadovaných vlastnostech odlitků jsou k dispozici pryskyřice s následujícími vlastnostmi:

 • Dlouhá doba použitelnosti (zpracovatelnosti)
 • Vynikající impregnační schopnost nebo kapilární charakteristiky
 • Výborné dielektrické vlastnosti
 • Mimořádné mechanické charakteristiky
 • Od vysoké tvrdosti a pevnosti v tlaku až po vysokou odolnost proti rázům a ohebnost
 • Vynikající dlouhodobé tepelné chování
 • Tepelná odolnost v závislosti na typu plynule až do 180 °C
 • Vysoké teploty skelného přechodu
 • Rozměrová stabilita při teplotách