Jazyk

SK

Elektronika

Elektrické obvody musí být chráněné proti různým vlivům: např. proti vlhkosti a nárazům. V první řadě však proti dotyku s vodivými předměty; stejně tak je třeba chránit samotné tyto předměty. A nás – uživatele.
Pro tyto důležité úkoly a tento rychle rostoucí trh nabízí společnost Bodo Möller Chemie profesionální řadu výrobků. S využitím zapouzdření, utěsnění a zalití můžete prodloužit životnost transformátorů, vysokonapěťových součástí, prvků pro solární energetiku a jiných elektronických zařízení a zajistit jejich odolnost proti vlivům okolního prostředí.
U nás najdete inovativní, vysoce kvalitní výrobky, např. elektronické pryskyřice, těsnicí hmoty, PUR licí pryskyřice a impregnační pryskyřice.