Jazyk

SK

Dvou- nebo vícesložkové epoxidové pryskyřice pro výrobu plastů zpevněných vlákny (strukturálních kompozitů) a povlaků

  • Epoxidové pryskyřice
  • Fenolové pryskyřice
  • Aminové a anhydridové systémy
  • Speciálně připravované systémy s pryskyřicovým tužidlem
  • Polyamidimid (ochranný lak)
  • Polyimid
  • Bismaleimidová pryskyřice
  • Jednosložkové systémy na bázi epoxidové pryskyřice
  • Epoxidové pryskyřice

Plasty mají své zavedené místo v průmyslové výrobě a zejména plasty zpevněné vlákny mají velký význam ve výrobě součástí vystavených vysokému zatížení. Vláknové kompozitní materiály spojují vlastnosti a možnosti konstrukcí, které konvenční materiály ne vždy mohou nabídnout. Dodáváme technicky vyspělé pryskyřicové systémy, které jsou již standardními prvky v leteckém a astronautickém průmyslu, v lékařství a elektronice a dokonce také ve výrobě sportovního vybavení.

Společnost Bodo Möller Chemie nabízí pryskyřicové systémy pro výrobu prepregů, pro tvarování pryskyřice a procesy lití pryskyřice, stejně jako pro ruční laminování, navíjení vláken a pultruzi. Molekulární struktura systémů na bázi epoxidové pryskyřice je lineární řetězec s reaktivními epoxidovými skupinami na koncích, které jsou odpovědné za spojení s tužidlem. Dodáváme systémy tvrdnoucí za tepla i za studena. Epoxidové pryskyřice mohou reagovat s mnoha různými tužidly, takže je možné dodávat zvlášť připravené výrobky nebo takzvané „stavební bloky“, které umožňují nejrůznější kombinace pryskyřice a tužidla a ponechávají velkou volnost v recepturách systémů.