Jazyk

SK

Zajištění kvality podle normy EN 9120 pro letecký průmysl

Průmysl letectví a kosmonautiky klade nejvyšší požadavky na bezpečnost, kvalitu a spolehlivost. Podniky nesou odpovědnost za vyrobené produkty vůči leteckým úřadům v plném rozsahu samy, proto je zásadní, aby byla zajištěna kvalita u dodavatelů pro průmysl letectví a kosmonautiky na všech stupních dodavatelského řetězce. Certifikací centrálního skladu v Offenbachu podle normy EN 9120 společnost Bodo Möller Chemie prokazuje, že jako distributor speciálních chemických přípravků splňuje specifické požadavky průmyslu letectví a kosmonautiky na kvalitu, a je tedy kompetentním partnerem pro distribuci a balení chemikálií pro letecký průmysl.

Norma EN 9120 popisuje požadavky na zajištění kvality pro obchodníky, skladové hospodářství a prodej leteckých komponentů. Tím je pokrytý celý sektor letectví a kosmonautiky. Jako všechny normy série EN 9100 je i norma EN 9120 založena na normě ISO 9001. Proto certifikace podle normy EN 9120 zahrnuje i certifikaci podle normy ISO 9001. Série norem EN 9100 obsahuje v zásadě následující požadavky:

  • Bez přerušení dohledatelný dokumentační proces v celém dodavatelském řetězci produktu
  • Definování rozhraní se zákazníky a leteckými úřady v rámci procesu
  • Stanovení, provádění a dokumentace verifikačních a validačních činností
  • Stanovení, provádění a dokumentace zkoušek prvních vzorků

Série norem EN/AS 9100 a následujících byla sepsána společně Evropskou asociací leteckých průmyslových odvětví a Společností automobilových techniků USA v roce 1999. Technicky odpovídá normám SAE AS 9100/9110/9120 platným v USA i japonské normě JISQ 9100. Díky tomu podniky, které mají certifikaci EN/AS 9100, splňují mezinárodní požadavky průmyslu letectví a kosmonautiky.

Certificate EN 9120