Jazyk

SK

Odborn-setk-n

Vedle seminářů pro další vzdělávání pořádá společnost Bodo Möller Chemie také odborná setkání, na nichž se diskutuje o aktuálních tématech a trendech v oboru. V roce 2014 se poprvé konalo odborné setkání Bonding Visions, na němž odborníci z výzkumu a průmyslu představili aktuální a budoucí trendy, vývoj a potenciál v oblastech lehkých konstrukčních materiálů, kompozitních materiálů a lepicí techniky. Za pomoci přednášek a příkladů z praxe odborníci názorně předvedli různé inovativní scénáře používání produktů. Odborné setkání zakončila působivá prohlídka závodu AIRBUS ve Finkenwerderu. Během večerního programu měli přednášející a účastníci příležitost si vyměnit postřehy v příjemné atmosféře.

Těšíme se, že vám budeme moci nabídnout další odborná setkání. Také uvítáme návrhy témat, která vás zajímají.

Bonding Vision