Jazyk

SK
Kvalita a bezpečnost

Kvalita

Politika company policy společnosti Bodo Möller Chemie vychází ze zásad zaměřených na otázky kvality, životního prostředí, bezpečnosti, zdraví a etiky.
Náš komplexní systém řízení kvality zaručuje, že se počítá se všemi zájmy společnosti. Sídlo společnosti Bodo Möller Chemie v Německu získalo osvědčení podle.

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • EN 9120

Roční kontrolní audity byly vždy úspěšné. Zavedený komplexní systém řízení pokračuje v zavádění Programu odpovědného podnikání v chemii a v plnění požadavků stanovených pro tento účel.
Řídíme se zásadami naší centrály v Offenbachu a respektujeme tyto vzorové směrnice.