Jazyk

SK
Kvalita a bezpečnost

Bezpečnost

Pro náš závazek k zajištění bezpečnosti jsou důležité dále uvedené body:

  • Je naší povinností udržovat potenciální škody na minimální úrovni.
  • Bezpečnost práce: Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v otázkách bezpečnosti a životního prostředí, aby se zvýšilo jejich povědomí a znalosti v této oblasti.
  • Otevřená diskuze s našimi zaměstnanci a těsná spolupráce s uznávanými odborníky přispívají k zajištění kvality jak ve společnosti, tak v procesech.
  • Naše zařízení jsou pravidelně kontrolována nezávislými odborníky na bezpečnost. Pomocí udržitelného rozvoje plníme závazky naše vůči životnímu prostředí a zaručujeme maximální bezpečnost při skladování a balení.
  • Bezpečnostní vybavení je vždy nejmodernější a v souladu s příslušnými organizačními opatřeními, která budou použita v případě hrozícího nebezpečí. Zákonné předpisy platné pro tyto obory představují pro nás jen nezbytné minimum.


Bezpečnostní listy:
Naši zákazníci automaticky obdrží nové bezpečnostní listy poté, co musely být aktualizovány. Potřebujete-li jakékoli jiné aktualizované bezpečnostní listy, obraťte se na nás a my vám obratem zašleme nejnovější vyhotovení.


Sídlo společnosti Bodo Möller Chemie v Německu bylo úspěšně hodnoceno podle SQAS/ESAD I a II. SQAS/ESAD není osvědčení, ale dobrovolný systém hodnocení procesů ve společnosti. Vychází z Programu odpovědného podnikání v chemii a obsahuje četné požadavky, které jdou daleko za zákonné předpisy a normy ISO 9001 a 14001.

Sídlo společnosti Bodo Möller Chemie vyhovuje také nařízení REACH. REACH (Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je evropské nařízení, které stanovuje, že všichni výrobci chemických látek musí identifikovat rizika vyvolaná působením jimi vyrobených látek na zdraví člověka životní prostředí.
Protože se společnost Bodo Möller Chemie Germany spojila s VCH (Německý svaz výrobců a distributorů v chemickém průmyslu – German Association of Chemical Trade and Distribution), aktivně se účastníme Programu odpovědného podnikání v chemii. Zavádění tohoto programu je naším příspěvkem k udržitelnému rozvoji.

Řídíme se zásadami naší centrály v Offenbachu a respektujeme tyto vzorové směrnice.