Jazyk

SK

Oznámení o ochraně údajů – Webová stránka společnosti Bodo Möller Chemie GmbH

I. Všeobecné

1. Rozsah
V následujícím dokumentu bychom vám rádi poskytli informace o tom, jak my, společnost Bodo Möller Chemie GmbH (dále už jen „my“, i jako zamlčený podmět „my“ ve větě, nebo „nás/nám“ nebo „provozovatel“) nakládáme s vašimi osobními údaji, když používáte naši webovou stránku, kontaktní formulář nebo informační leták.

2. Provozovatel zpracování osobních údajů a úředník pro ochranu údajů

a. Provozovatel

Bodo Möller Chemie GmbH
Senefelderstraße 176
D-63069 Offenbach am Main
Tel: +49 (0) 69 838326-0
Fax: +49 (0) 69 838326-199
info@bm-chemie.de
www.bm-chemie.de

b. Úředník pro ochranu údajů

Peter Weiss
Bodo Moeller Chemie GmbH
Senefelderstraße 176
D-63069 Offenbach
Tel: +49 (0) 69 838326-0
Fax +49 (0) 69 838326-166
E-mail: privacy@bm-chemie.de

3. Definice
3.1 Všeobecné nařízení o ochraně údajů - Nařízení GDPR

Nařízení GDPR je Nařízení (EU) 2016/679 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů).

3.2 Příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jakýkoli jiný orgán, kterému se svěřují osobní údaje, ať už je to třetí strana nebo ne. Veřejné orgány, které mohou přijmout osobní údaje v rámci konkrétní otázky v souladu se zákony Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování údajů ze strany těchto veřejných orgánů je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů podle účelů zpracování.

3.3 Osobní údaje
Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se dotčené osoby (článek 4odstavec 1 Nařízení GDPR).

3.4 Zpracování údajů
Každý úkon nebo soubor úkonů s osobním údajem nebo souborem osobních údajů, ať už automatickými prostředky nebo ne, jako například sbírání, zaznamenávání, organizace, strukturování, skladování, úprava nebo záměna, získávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo zpřístupňování jiným způsobem, uvedené do souladu nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení (článek 4 odstavec 2 GDPR).

3.5 Provozovatel
Podle článku 4, odstavce 7 Nařízení GDPR Provozovatel určuje účely a způsoby zpracování Osobních údajů samostatně nebo spolu s dalšími.

II. Účely a právní základ zpracování údajů
1. Zpracování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky a jako součást marketingových opatření na webových stránkách třetí strany a sociálních sítích
Když si vyžádáte naši webovou stránku, váš prohlížeč přenese určité údaje do našeho webového serveru. Děje se to z technických příčin a je to nezbytné proto, aby se vám zpřístupnila požadovaná informace. Pro umožnění vašeho přístupu k webové stránce se sbírají následující údaje, které se uloží ve stručné podobě a použijí se:

 • IP adresa
 • Datum a čas přístupu
 • Rozdíl mezi časovým pásmem a Greenwichským časem (z angl. GMT – Greenwich Mean Time)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Přenesený objem dat
 • Webová stránka, ke které se vyžaduje přístup
 • Prohlížeč, nastavení jazyka, verze operačního systému prohlížeče a povrch

Kromě toho, z důvodu ochránit naše oprávněné zájmy, uložíme tyto údaje na omezené časové období, abychom byli schopni spustit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo v případě pokusu o takový přístup. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR máme povolení zpracovat vaše osobní údaje.

1.1 Soubory cookies
Tato webová stránka používá tzv. soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory uložené v paměti vašeho terminálu prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubory cookies nedokážou spouštět programy, ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byl internet pro uživatele příznivější a celkově efektivnější.
Se zřetelem na důležitost ochrany údajů a naši povinnost zachovat transparentnost, níže uvádíme informace o souborech cookies a o tom, jak je používáme na naší webové stránce a jaké máte možnosti v případě že byste je radši chtěli deaktivovat i navzdory jejich výhodám.

1.1.1 Terminologie
Ve snaze pochopit soubory cookies a jak se dají ovládat, může pomoci znalost určité terminologie:

 • Soubory cookies nainstalované ve vašem zařízení organizací, která spravuje vámi navštívenou webovou stránku, jsou známy jako soubory cookies „první strany“.
 • Soubory cookies nainstalované ve vašem zařízení prostřednictvím webové stránky, kterou navštěvujete, jinou organizací, se označují jako soubory cookies „třetích stran“. Příkladem je soubor cookie nastavený specializovanou společností pro analýzy webových stránek, který poskytuje majiteli webové stránky údaje o počtech návštěvníků jeho webové stránky.
 • Tzv. trvalé soubory cookies (angl. persistent cookies) zůstávají ve vašem zařízení i potom, co zavřete svůj internetový prohlížeč. Aktivují se vždy, když navštívíte webovou stránku, která vytvořila ten konkrétní soubor cookie. Pokud se například trvalý soubor cookie používá na webové stránce, aby si zapamatoval vaše přihlašovací údaje, nemusíte tyto údaje vkládat pokaždé když navštívíte tuto webovou stránku.
 • Relační cookies (angl. session cookies) jsou naopak dočasné soubory cookies a obyčejně umožňují fungování webové stránky, např. povolí uživateli přesun ze stránky na stránku bez toho, aby se musel znovu přihlásit. Když náhle zavřete svůj prohlížeč, všechny tyto relační soubory cookies se vymažou.
 • Soubory flash cookies jsou nainstalované z webových stránek, které obsahují média (např. videoklipy). Toto si vyžaduje konkrétní software. Díky tomu se dá obsah stáhnout a informace uložit rychleji, např. to, že došlo k přístupu k obsahu právě z vašeho zařízení.

1.1.2 Soubory cookies, které používáme
Pro zlepšení zkušenosti uživatele používá tato webová stránka trvalé a relační soubory cookies za účely popsanými níže. Tyto soubory cookies jsou všeobecně soubory cookies první strany, ale mohou to být i soubory cookies třetích stran.
(1) Funkčnost webové stránky
Soubory cookies klíčové pro technické fungování naší webové stránky nebo ty, které poskytují službu nebo vámi vyžádanou možnost. Například soubor cookie, který si „pamatuje“ ověřovací údaje, díky čemuž můžete zůstat přihlášeni v bezpečných zařízeních internetbankingu, nebo soubor cookie, který si pamatuje stát či vámi zvolený jazyk.
(2) Analýza výkonu webové stránky
Soubory cookies, které nám pomáhají vylepšovat webovou stránku tím, že nám poskytují souhrnnou statistiku o tom, kolik uživatelů ji navštěvuje, které časti stránky jsou nejsledovanější, a zobrazují město nebo region těchto uživatelů. Může je nainstalovat poskytovatel analýz jako třetí strana podle smlouvy s námi.
(3) Soubory cookies na sledování a zaměřování cílových skupin (angl. tracking and targeting)
Abychom byli schopni poskytnout vám co nejrelevantnější informace o našich produktech a službách, používáme soubory cookies, které nás upozorňují na obsah, který jste si na naší webové stránce prohlíželi.
Tuto informaci můžeme také použít pro účely našich reklamních kampaní na stránkách třetích stran. V tomto případě můžeme také přijmout informace o webových stránkach našich marketingových partnerů, na kterých jste viděli naše reklamy. Stejně tak mohou i třetí strany zobrazovat svoje reklamy na naší webové stránce a mohou dostat upozornění o tom, že jste navštívili naši webovou stránku.

1.1.3 Jak spravovat soubory cookies a právní základ
Bez vašeho výslovného souhlasu nepřeneseme informace uložené v souborech cookies třetím stranám. Naši webovou stránku si rovněž můžete prohlédnout bez souborů cookies. Abyste předešli tomu, že váš internetový prohlížeč bude používat soubory cookies, můžete (1) odmítnout používání souborů cookies při vstupu na naši webovou stránku prostřednictvím vrstvy souborů cookie, která překryje obrazovku, nebo (2) deaktivovat používání souborů cookies prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče. Můžete použít pomocné funkce vašeho internetového prohlížeče, abyste zjistili jak v něm soubory cookies deaktivovat a/nebo vymazat. Prosím, vezměte na vědomí, že deaktivace/vymazání souborů cookies se může odrazit na určitých funkcích vaší webové stránky, které nebudou dál fungovat tak, jak se od nich očekává. Soubory cookies, které mohou být potřebné pro určité funkce naší webové stránky, jsou uvedeny níže. Kromě toho, deaktivace/vymazání souboroů cookies ovlivňuje jen internetový prohlížeč použitý pro tento účel. Pro jiné internetové prohlížeče se deaktivace/vymazání souborů cookies tedy musí zopakovat.
Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR máme povolení používat funkční soubory cookies (angl. functional cookies). Soubory cookies a jiné analytické techniky používáme jen s vaším předešlým svobodným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Svůj souhlas, který můžete kdykoli odvolat, vyjadřujete kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, odstraněním vrstvy souborov cookie, která překryje obrazovku, nebo tím, že pokračujete v aktivním používání naší webové stránky.
Tento údaj máme uložený do doby, kdy vyprší platnost příslušného souboru cookie, nebo dokud ho nevymažete.
Bližší informace o zpracování osobních údajů použitím souborů cookies a o tom, jak zrušit váš předešlý svobodný souhlas, poskytují příslušné oddíly v rámci tohoto dokumentu.

1.2 Webové analýzy
1.2.1 Nástroj na analýzu Google Analytics
(1) Tato webová stránka používá nástroj na analýzu Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookies, které jsou textovými soubory ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé využívají stránku. Informace o tom, jak využíváte tuto webovou stránku, které soubory cookie vygenerují, se obyčejně přesunou do serveru Google v USA a tam se uloží. Pokud se ale na této webové stránce aktivizuje anonymizace IP adres, Google dopředu omezí vaši IP adresu na členské státy Evropské unie nebo jiné státy zahrnuté ve smlouvě o Evropském hospodář- ském prostoru. Jen ve vyjímečných případech se do serveru Google v USA přenese celá IP adresa a tam se zestruční. Jménem obsluhujícího pracovníka webové stránky použije společnost Google tuto informaci k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky za účelem sestavení hlášení o aktivitě na webové stránce a poskytnutí dalších služeb spojených s webovou stránkou a používáním internetu obsluhujícímu pracovníkovi webové stránky.
(2) IP adresa přenesená vaším prohlížečem do kontextu Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.
(3) Odmítnout používání souborů cookies můžete tak, že vyberete vhodné nastavení na vašem prohlížeči. Prosím, vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Svůj souhlas můžete odvolat a zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů, které vygeneruje soubor cookie, a které souvisí s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy), a ve zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který najdete na odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
(4) Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“. V důsledku toho se IP adresy dále zpracovávají ve zkrácené formě tak, aby se dal vyloučit vztah s konkrétní osobou. Pokud nasbírané údaje o vás zahrnují odkaz na vaši osobu, tato reference se okamžitě vyřadí a osobní údaje se ihned vymažou.
(5) Google Analytics používáme k analýze a pravidelnému vylepšování naší webové stránky. Dokážeme vylepšit naši nabídku a udělat ji pro vás, jako uživatele, zajímavější. Pro vyjímečné případy, při kterých se osobní údaje přenáší do USA, se společnost Google podřídila štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
(6) Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.
Podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Ochrana údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Ochrana soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

1.2.2 Remarketing ve službě Google Analytics
(1) Naše webové stránky používají funkce remarketingu služby Google Analytics ve spojení s funkcemi systémů Google AdWords a Google DoubleClick pro vícero zařízení (viz oddíly 1.2.3 a 1.2.4). Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
(2) Tato funkce umožňuje spojování cílových skupin reklamy vytvořených pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro vícero zařízení. Takovýmto způsobem se reklamní zprávy, přizpůsobené individuálním potřebám uživatele upravené pro vás na základě vašeho předešlého používání a surfování na terminálovém zařízení (např. v mobilním telefonu), mohou zobrazit též na jiných koncových zařízeních (např. v tabletu nebo PC).
(3) Jestliže jste vyjádřili svůj souhlas, společnost Google k tomu účelu propojí váš web a historii prohlížení aplikací s vaším účtem Google Account. Tímto způsobem se mohou reklamní zprávy, přizpůsobené individuálním potřebám uživatele, dodat do všech zařízení, přes které se přihlásíte do svého účtu Google Account. Pro podporu této vlastnosti sbírá Google Analytics ověřené identifikační údaje uživatele, které se dočasně spojí s našimi údaji v Google Analytics, aby se tak daly definovat a vytvořit cílové skupiny pro reklamu na vícero zařízeních.
Svůj souhlas k remarketingu/zaměřování se na cílovou skupinu (angl. targeting) na vícero zařízeních (angl. cross-device) můžete zrušit deaktivací personalizované reklamy na svém účtu Google Account pomocí odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb
(4) Shrnutí údajů, nashromážděných na vašem účtu Google Account, stojí výlučně na vašem souhlasu, který můžete společnosti Google udělit nebo odebrat (čl. 6 (1) (a) Nařízení GDPR). V případě úkonů spojených se shromažďováním údajů, které nejsou zahrnuty na vašem účtu Google Account (např. proto, že nemáte účet Google Account nebo jste byli proti jejich zahrnutí do účtu), je sbírání údajů založené na vašem předešlém svobodném souhlasu, který jste nám vyjádřili (Čl. 6 odst. 1) písm. a) Nařízení GDPR).
Pro bližší informace o ochraně osobních údajů ze strany společnosti Google, prosím navštivte https://www.google.com/policies/technologies/ads/
(5) Tato webová stránka používá funkci „demografických vlastností“ služby Google Analytics. To umožňuje vytvoření hlášení, které obsahuje informaci o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí z reklam společnosti Google spojených se zájmy a z údajů o návštěvníkovi od poskytovatelů, kteří představují třetí strany. Tyto údaje sa nedají přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto vlastnost můžete kdykoli deaktivovat v nastaveních zobrazení ve vašem účtu Google Account nebo můžete službě Google Analytics zabránit ve shromažďování vašich údajů kliknutím na následující odkaz. Soubor cookie na odmítnutí (tzv. opt-out cookie) je soubor, který zabraňuje shromažďování vašich údajů o dalších návštěvách této webové stránky: Deaktivovat službu Google Analytics.
Tím potvrzujete zrušení vašeho souhlasu.
Pro bližší informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatele a o ochraně osobních údajů ze strany společnosti Google, prosím navštivte https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

1.2.3 Služba Google Adwords
(1) Naše webová stránka využívá službu Google Adwords. Google AdWords je reklamní program online od společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). V rámci služby Google AdWords používáme funkci remarketing. Funkce remarketing nám umožňuje prezentovat uživatelům naší webové stránky reklamy založené na jejich zájmech na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google Display Network (na samotném Googlu, tzv. Google ads nebo na jiných webových stránkách). Za tímto účelem se analyzuje interakce mezi uživateli na naší webové stránce, např. o které nabídky měl uživatel zájem, abychom byli schopni zobrazit cílenou reklamu uživatelům i potom, co navštíví naši webovou stránku na jiných stránkách. Pro dosáhnutí výše uvedeného, ukládá Google číslo v prohlížečích uživatelů, kteří navštíví určité služby společnosti Google nebo webové stránky na reklamní síti Google Display Network. Toto číslo, známé jako „cookie“, se používá k zaznamenání návštěv těchto uživatelů. Toto číslo se používá na jedinečnou identifikaci webového prohlížeče na konkrétním počítači a ne na určení osoby.
(2) Svůj předešlý souhlas můžete zrušit a deaktivovat používání souborů cookies společností Google pomocí níže uvedeného odkazu stáhnutím a nainstalováním zásuvného modulu z této stránky https://www.google.com/settings/ads/plugin Pro bližší informace o Google Re-marketing a ochraně osobních údajů ze strany společnosti Google, prosím navštivte: http://www.google.com/privacy/ads.
(3) Kromě toho, při používání služby Google AdWords používáme tzv. Conversion Tracking (služba pro měření úspěchu reklam umístěných na Google). Když kliknete na reklamu od společnosti Google, do vašeho počítače či zařízení se dostane soubor cookie conversion tracking. Tyto soubory cookies ztrácejí platnost po 30 dnech a použijí se jen na identifikaci osoby. Informace shromážděná souborem cookie conversion se používá k vygenerování statistik o konverzi pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverze.
(3) Zrušit svůj souhlas a odmítnout používání souborů cookies můžete tím, že vyberete vhodná nastavení na vašem prohlížeči. Vezměte však, prosím, na vědomí, že pokud tak učiníte, potom možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Ve svém prohlížeči navíc můžete deaktivovat reklamy založené na vašich zájmech na Google a reklamy společnosti Google založené na vašich zájmech na webu (v rámci reklamní sítě Google display network) kliknutím na „Vypnout“ (Off) nahttp://www.google.de/settings/ads nebo je deaktivovat na http://www.aboutads.info/choices/ Pro víc informací o vašich volbách a ochraně soukromí na Google navštivte, prosím, https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1
(5) Pro vyjímečné případy, kdy se osobní údaje přenášejí do USA, se společnost Google podřídila štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

1.2.4 Služba DoubleClick od společnosti Google
(1) Tato webová stránka používá marketingový nástroj online od společnosti Google s názvem DoubleClick. Double-Click používá soubory cookies k nabízení reklam vhodných pro uživatele, zlepšení hlášení o výkonu kampaní a na předcházení tomu, že uživatel uvidí ty samé reklamy víc než jednou. Google používá soubor cookie ID na sledování které reklamy jsou zobrazeny a ve kterém prohlížeči a zabraňuje tomu, aby se zobrazily více než jednou. DoubleClick může navíc použít soubor cookie ID na sbírání konverzí spojených se žádostí o reklamu. K tomu dochází například tehdy, kdy uživatel vidí double-click reklamu a později navštíví webovou stránku zřizovatele reklamy pomocí stejného prohlížeče a něco si na ní koupí. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookies DoubleClick žádné osobní informace.
(2) Kvůli použitému marketingovému nástroji váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé připojení k serveru Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů nashromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje, a proto vás chceme informovat v rámci našich vědomostí: Integrací služby DoubleClick získává společnost Google informace, že jste vyhledali příslušnou část naší přítomnosti na internetu nebo že jste kliknuli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrovaný/á u služby Google, společnost Google si může vaši návštěvu ztotožnit s vaším účtem. I když nejste zaregistrovaný/á u Google, nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu.
(3) Svůj předešlý svobodný souhlas můžete zrušit a zabránit účasti na tomto postupu sledování různými způsoby:
a) přiměřeným nastavením vašeho softwaru prohlížeče, konkrétní potlačení souborů cookies třetích stran znamená, že nebudete dostávat žádné reklamy od poskytovatelů, kteří představují třetí strany;
b) zamezením souborům cookies conversion tracking nastavením vašeho prohlížeče na blokování souborů cookies z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads ,která se vymaže, když vymažete svoje soubory cookies;
c) deaktivováním reklam na základě zájmů od poskytovatelů, kteří jsou součástí samořídící kampaně „About Ads“ prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices ", toto nastavení se vymaže, když vymažete svoje soubory cookies;
d) trvalým deaktivováním ve vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin
Prosím, vezměte na vědomí, že v tomto případě pak možná nebudete moci použít všechny funkce této nabídky.
(4) Pro víc informací o službě DoubleClick od společnosti Google navštivte, prosím, https://www.google.de/doubleclick a http://support.google.com/adsense/answer/2839090 a pro všeobecné informace o ochraně údajů ze strany společnosti Google navštivte: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 .Popřípadě můžete navštívit webovou stránku společnosti Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org .Společnost Google se podřídila štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

1.3 Přepojení na webové stránky sociálních médií
Na naší webové stránce najdete odkazy na sítě sociálních médií, kterými jsou Facebook nebo Twitter. Nejsou to zásuvné moduly od poskytovatelů Facebook či Twitter, které přenášejí údaje poskytovateli když už se stránka načítá a uživatelé na to nemají žádný vliv. Za tlačítky vedoucími k sítím sociálních médií stojí jen odkaz na síť sociálních médií včetně přenosu webové stránky, která se sdílí. Z webové stránky se do sítě sociálních médií nepřenášejí žádné údaje uživatelů. Když jste už přihlášený/á u příslušné služby sociálních médií ve chvíli kliknutí na tlačítko, dialogové okno o sdílení to zaznamená tak, abyste mohli obsah přímo sdílet. Pokud se tak nestane, systém si vyžádá, abyste se do sítě sociálních médií přihlásili. Od tohoto bodu pak budete na webové stránce příslušné sítě sociálních médií. Informace o zpracování údajů příslušných poskytovatelů najdete níže.

1.3.1 Facebook:
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 9430494025, USA; Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin; Irsko („Facebook“)
http://www.facebook.com/policy.php;
Pro bližší informace: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo .
Facebook se podřídil štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.3.2 Twitter: 

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Pro bližší informace klikněte na: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2. Kontaktní formulář
Můžete nás přímo kontaktovat prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných na naší webové stránce. Konkrétně nám můžete poskytnout následující informace:

 • Společnost, průmysl
 • Křestní jméno a příjmení, oslovení
 • Poštovní směrovací číslo, město, stát
 • Kontaktní údaje (např. emailová adresa, telefonní číslo)
 • Zpráva
 • Související skupina produktů (např. lepící látky, textilní chemie)

Informace, které jste nám poskytli prostřednictvím kontaktních formulářů, shromáždíme, zpracujeme a použijeme výhradně ke zpracování vašeho konkrétního požadavku. Zpracování údajů je proto oprávněné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. V případě, že je kontakt emailem zaměřený na uzavření smlouvy, právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

3. Žádosti emailem
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu. Když nám pošlete email, sbíráme, ukládáme a zpracováváme následující údaje:

 • Křestní jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • kontaktní údaj s určeným podpisem,
 • obsah vaší zprávy a
 • přiložené soubory.

Zpracování údajů proběhne jen v takovém rozsahu, který je nevyhnutelný pro odpověď na vaši žádost a pro korespondenci s vámi.
Právní základ pro požadavky emailem je definovaný článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. V případě, že je kontakt emailem zaměřený na uzavření smlouvy, právním základem pro zpracování je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR.
Shromážděné údaje se používají jen za účelem odpovědi na váš požadavek. Údaje shromážděné v průběhu procesu přenosu jsou potřebné k prevenci zneužití funkčnosti a k zajištění bezpečnosti našich systémů.
Tyto údaje budou uloženy jen do té doby, než plně odpovíme na váš požadavek k vaší spokojenosti a ukončí se proces, a pokud se nevyskytnou žádné povinnosti uchovávání údajů, které si to vyžadují.

4. Informační email a leták
S vaším souhlasem můžete odebírat náš informační leták, ve kterém vás budeme informovat o našich aktuálních zajímavých nabídkách a inovacích produktů. Zboží a služby v reklamách jsou vyjmenované v písemném souhlasu.
Pro odebírání našeho informačního letáku používáme tzv. postup dvojitého přihlášení. Poté, co se zapíšete k odběru našeho informačního letáku na naší webové stránce, pošleme vám na uvedenou emailovou adresu zprávu se žádostí o potvrzení. Pokud nepotvrdíte svůj odběr do [24 hodin], vaše informace se zablokuje a v průběhu jednoho měsíce se automaticky vymaže. Navíc k tomu ukládáme vaše IP adresy, čas registrace, a potvrzení. Účelem tohoto postupu je naše snaha být schopni dokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.
Pro zaslání informačního letáku používáme vaši emailovou adresu stejně jako vaše jméno a titul, abychom poslali leták přímo vaší osobě. Náznak bližších, samostatně označených údajů je dobrovolný a používá se na oslovení vašíj osoby. Po vašem potvrzení uložíme vaši emailovou adresu za účelem zaslání informačního letáku. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f.) Nařízení GDPR.
Svůj souhlas s odebíráním informačního letáku můžete kdykoli zrušit a odběr letáku ukončit. Zrušení můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém emailu s informačním letákem, nebo zasláním emailu na [unsubscribe@bm-chemie.com] nebo posláním zprávy na kontaktní údaje uvedené ve výtisku .

III. Kategorie příjemců
1. Přenos údajů s cílem jejich zpracování naším jménem
Ke zpracování některých vašich údajů využíváme specializované poskytovatele služeb. Naše poskytovatele služeb vybíráme pečlivě a pravidelně je kontrolujeme. Osobní údaje zpracovávají jen naším jménem a ve striktním souladu s našimi pokyny na základě přiměřených smluv o zpracování na objednávku.
Využíváme externí poskytovatele IT služeb konkrétně na to, abychom vám poskytli naše platformy, databáze a nástroje pro naše produkty a služby (např. naši webovou stránku, zasílání informačních letáků a emailů), abychom vytvořili analýzu chování uživatele na našich webových stránkách a spouštěli marketingové kampaně. Přenos vašich osobních údajů probíhá za účelem založení nebo plnění smlouvy s vámi na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR kvůli našemu oprávněnému zájmu vylepšovat a propagovat naše produkty na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR a pokud jste nám udělili svůj souhlas ke zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR.

2. Přenos údajů s cílem poskytnout naše produkty a služby
Abychom vám mohli poskytnout naše produkty a vykonávat naše služby, můžeme přenést vaše osobní údaje ke společnostem v rámci skupiny Bodo Möller Chemie Group jako součást interního procesu na základě rozdělení zdrojů. Přenos údajů se zakládá na našich oprávněných zájmech vykonávat interní administrativní činnosti efektivně, na oddělení zdrojů, jakož i vylepšovat naše produkty a služby podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

3. Přenos údajů z právní povinnosti
Nad rámec toho přenášíme osobní údaje jen tehdy a jen v takovém rozsahu, ve kterém existuje právní povinnost a vztahuje se na nás. Přenos probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. policejním autoritám v případě vyšetřování zločinu nebo orgánům pro dohled nad ochranou údajů).

4. Zpracování údajů mimo EU/EHP
Některé vaše údaje se budou zpracovávat také v zemích mimo Evropskou unii („EU“) nebo Evropský hospodářský prostor („EHP“), kde může převládat všeobecně nižší úroveň ochrany údajů. V těchto případech zabezpečujeme, například skrz standardní smluvní formule s našimi smluvními partnery, že se pro vaše údaje zaručí přiměřená úroveň ochrany údajů. O současných vhodných zárukách ochrany jsme vás informovali v kontextu tohoto dokumentu o ochraně údajů.

IV. Vymazání vašich údajů
Údaje, které zpracujeme, budou vymazány nebo bude jejich zpracování omezené v souladu s články 17 a 18 Nařízení GDPR, pokud se výslovně neuvádí jinak v tomto prohlášení o ochraně údajů. Údaje, které ukládáme se vymažou ihned, jakmile se stanou nepotřebnými pro jejich zamýšlený účel a vymazání není v rozporu se žádnými zákonnými povinnostmi ukládání údajů. Pokud se údaje nevymažou z důvodu, že je to nevyhnutelné pro jiné a právně přípustné účely, jejich zpracování je omezené. To znamená, že údaje jsou zablokovány a nezpracovávají se pro jiné účely.

V. Vaše práva
1. Práva Dotčených osob

Podle platných zákonů o ochraně osobních údajů máte všeobecně k dispozici následující práva:

 • Právo na informace o vašich osobních údajích, které ukládáme;
 • Právo žádat opravu, vymazání nebo omezené zpracování vašich osobních údajů;
 • Právo na přenositelnost údajů;
 • Právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů;
 • Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit s následnou platností. Pro bližší informace navštivte, prosím, výše uvedené kapitoly, které popisují zpracování údajů na základě vašeho souhlasu;
 • Právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů z důvodů vašeho vlastního oprávněného zájmu podle čl. 1 písm. f Nařízení GDPR, veřejného zájmu nebo vytváření profilu podle čl. 6 odst. 1 písm. e), pokud nejsme schopni uvést pádné, opodstatněné důvody, které nahrazují vaše existující zájmy, práva a svobody, nebo že takovéto zpracování se provádí za účelem prosazení, uplatnění nebo obrany právních nároků.
 • Pokud si přejete uplatnit svoje práva, pošlete, prosím, svoji žádost na kontaktním formuláři nebo našemu níže uvedenému firemnímu úředníkovi pro ochranu údajů.

2. Kontakt
V případě, že budete mít jakékoli otázky ohledně ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat našeho firemního úředníka pro ochranu údajů na následující adrese:

Úředník pro ochranu údajů

Peter Weiss
Bodo Moeller Chemie GmbH
Senefelderstraße 176
D-63069 Offenbach
Tel: +49 (0) 69 838326-0
Fax: +49 (0) 69 838326-166
E-mail: privacy@bm-chemie.de

VI. Dodatek k Prohlášení o ochraně osobních údajů
Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na naší webové stránce. Jakékoli dodatky nabydou platnost jejich zveřejněním na naší webové stránce. Proto vám doporučujeme pravidelně navštěvovat stránku, abyste byli vždy informováni o možných aktualizacích.

Poslední aktualizace: 23.08.2018