Jazyk

SK

Zřeknutí se odpovědnosti

Určité odkazy na této stránce propojují s jinými webovými stránkami provozovanými třetími stranami, na které společnost Bodo Möller Chemie nemá žádný vliv. Tyto stránky byly před propojením zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. V době propojení nebyl nalezen žádný nezákonný obsah. Webové stránky provozované třetími stranami nemusejí být na této webové stránce prezentovány ve svém vlastním formátu. Společnost Bodo Möller Chemie nekontroluje ani nepodporuje informace, výrobky nebo služby na webových stránkách třetích stran. Proto společnost Bodo Möller Chemie nezaručuje přesnost ani jiný aspekt informací obsažených na jiných webových stránkách. Jakmile se ukáže, že obsah propojených stránek může být nezákonný, takové odkazy okamžitě odstraníme. Uvítáme, jestliže nám oznámíte, že jste takový obsah našli na stránkách, na které odkazujeme na naší webové stránce.