Jazyk

SK
Pryž

Uvolňovací prostředky

Což je rozsáhlá řada uvolňovacích prostředků, které jsou ve velkém měřítku používány v gumárenském průmyslu, počínaje výrobou pneumatik a pryžových dílů pro automobily, a konče kovovými komponentami, hnacími řemeny a rohožemi.

 • Vytváří tvrdý trvanlivý pryskyřičný povlak s vysokým skluzem.
 • Trvanlivý povrch zajišťuje zvýšenou schopnost uvolnění bez přenosu a se sníženým zanášením formy.
 • Vynikající schopnost uvolnění všech druhů pryže při maximálním počtu uvolnění na jednu aplikaci.
 • Forma je čistší po delší dobu.
 • Výrobek je dodáván také ve formě 400ml nádobek s nehořlavým aerosolem (je použit stlačený vzduch).


 • Koncentrovaný SPMRA na bázi vody.
 • Zákazník může výrobek ředit v poměru až 5:1 bezprostředně před použitím, což podstatně snižuje výrobní náklady.
 • Zředěný výrobek je stabilní po dobu až 2 týdnů.


 • Tvrdý trvanlivý povlak pro aplikace citlivé na přenos.


 • Univerzální uvolňovací prostředek.
 • Speciálně používaný pro pryž s malým nebo žádným přenosem (HNBR, chlorovaný, sulfonovaný).
 • Výrobek je dodáván také ve formě 400ml nádobek s nehořlavým aerosolem (je použit stlačený vzduch).


 • Výrobek s velkým skluzem pro nesnadno uvolňované pryže (hluboké dutiny nebo krátké hadice).
 • Lze použít pro slévatelný polyuretan a v odvětví rotačního tváření.


 • Nízký obsah pevné fáze, nízké výrobní náklady.
 • Alternativa k běžným ztraceným uvolňovacím prostředkům v případech, kdy je aplikace nutná skoro při každém uvolnění, ale bez přenosu a při požadavku na schopnost uvolnění.


 • Velmi účinný, cenově konkurenceschopný výrobek.
 • Pro aplikace, u kterých není prvotním cílem dosáhnout maximálního počtu operací uvolnění na jedno použití.
 • Vyvinut speciálně pro pneumatikářský průmysl, kde je používán v každé směně.
 • Prodlužuje životnost formy (až 6krát oproti konkurenčním výrobkům).
 • Zdokonaluje uvolnění a povrchovou úpravu u pneumatik a jiných komponent.


 • Antikorozní přípravek.
 • Může být použit pro formy z měkké oceli při pokojové teplotě.
 • Brání vzniku koroze u forem s přímým parním ohřevem.