Jazyk

SK
Plasty

Uvolňovací prostředky pro formy

Výrobky pro všechny typy technologických a výrobních procesů.

  • Vysoká účinnost uvolnění
  • Snadno použitelné výrobky
  • Omezení tvorby nánosů uvnitř formy
  • Výrobky neznečišťující životní prostředí


  • Na bázi vody (uvolňovací prostředky na bázi vody)
  • Na bázi rozpouštědla (uvolňovací prostředky na bázi rozpouštědla připravené k použití s vysokým obsahem pevné fáze).