Jazyk

SK
Bodo Möller Chemie Czech & Slovakia

Biocidy

Antimikrobiální přísady, které regulují rozmnožování mikroorganizmů v kapalinách na bázi vody nebo narušení vzhledu suchých povlaků.

  • Baktericidy
  • Environmentálně přátelské biocidy